Guide des bibliothèques    RETOUR
 
Bibliothèque de Begnins
Centre administratif / Rte de St-Cergue 14
1268 Begnins
 
 
 
  VAUD
Site web
www.biblio-begnins.ch
Email
biblio.begnins@gmail.com
 
 

Horaires

LUNDI   MARDI   MERCREDI   JEUDI   VENDREDI   SAMEDI
  17h à 19h       15h à 17h